Den kolde tid

Oktober kvartal er begyndt og dermed den kolde tid i Danmark. Det mærker vi i Kirkens Korshær, når mennesker får ekstra brug for overnatningsmuligheder, og når henvendelserne om julehjælp tager til i antal. 

Men den kolde tid er mere end en årstid. Den er blevet et helårsfænomen for mange mennesker, der ud over at savne det nødvendigste også oplever at blive frosset ude af samfundet.  

Med Kirkens Korshærs landsindsamling søndag den 26. november vil vi igen råbe op om de svære vilkår, nogle mennesker har at leve under, og vi vil samle penge ind til at skabe gode øjeblikke i deres svære hverdage. Varme i en kold tid. Nærvær, omsorg og respekt skal sættes ind mod ensomhed og udelukkelse.

Frivillighed er kernen
Kirkens Korshærs arbejde hviler på det engagement, tusindvis af frivillige medarbejdere har i indsamlingsarbejde og socialt arbejde. I en tid, hvor mange opgaver udbydes til frivillige kræfter, også fra det offentlige, er det vigtigt for Kirkens Korshær fortsat at have en solid base i det frivillige.

Vi er dybt taknemmelige for de mange kræfter, der hver dag lægges i arbejdet fra frivillige. Der kan være forskellige baggrunde for at være frivillige.   

Alle mennesker er noget værd
Det kristne menneskesyn er grundlaget for Kirkens Korshærs arbejde. Den søndag, vi samler ind, handler evangeliet om, at Jesus er at finde netop hos mennesker, som har det svært. 

I Matthæusevangeliets kapitel 25 er lignelse om verdensdommen en skarp påmindelse til os om at hjælpe, så godt vi kan. ”Det, I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig,”  siger Jesus. Og de mindste er de sultne og tørstige, de fremmede og de syge, de fængslede og dem, der er ribbet for alt.

Stærkere kan det ikke siges, at alle mennesker er noget værd, alle har brug til at høre til, og ingen skal sove på gaden. Det er de budskaber, vi vil sprede med landsindsamlingen 26. november og hver eneste dag.

Helle Christiansen
Chef for Kirkens Korshær