Bliv frivillig

Kirkens Korshær har cirka 9.000 frivillige landet over. Uden dem ville vi slet ikke være i stand til at udføre vores sociale hjælpearbejde. Der er mange muligheder for at være frivillig medarbejder hos os. 

Bliv frivillig i Kirkens Korshær
Du kan gøre en forskel som frivillig i Kirkens Korshær. Landssekretæren i din landsdel kan fortælle mere og hjælpe dig videre. Find landssekretæren for dit område

Frivillig i en genbrugsbutik
Kirkens Korshær har godt 250 genbrugsbutikker fordelt over hele landet - så der er sikkert en tæt på dig. Overskuddet fra butikkerne går til at drive væresteder og andre former for tilbud til socialt udsatte.

Frivillig på et værested eller i en varmestue
Som frivillig på et værested eller en varmestue skal du have lyst, evne og overskud til at være sammen med skæve eksistenser og mennesker i nød. Det er en udfordrende og givende opgave, der kræver rummelighed. Andre opgaver i det lokale hjælpearbejde kan være at hjælpe til med lektiehjælp, de steder, hvor der kommer enlige forsørgere med børn. Det kan også være at tage med ud på kræmmermarkeder. Eller noget helt tredje.

Frivillig i organisationsarbejdet
Du kan også arbejde med forskelligt støtte- og oplysningsarbejde i storkredsudvalg landet over. Her arbejder frivillige for at skaffe penge og lokal opbakning til Kirkens Korshærs arbejde. Det kan f.eks. være ved at afholde foredrag, bazar, loppemarked og udstillinger om Korshærens arbejde. Aktiviteterne sker gerne i samarbejde med folkekirkens menigheder og andre lokale partnere og butikskredsene.

Frivillig i en rådgivning
Sct. Nicolai Tjenesten er et anonymt samtaletilbud til mennesker, der mangler nogen at tale med. Der er otte Sct. Nicolai Tjenester landet over, og der er åben en stor del af døgnet. Tjenesten kunne ikke drives uden de mange frivillige.

I København driver Kirkens Korshær et rådgivningscenter for fattigdomsmigranter, der kommer til Danmark i håbet om at finde arbejde. I Kompasset søger nogen af dem hjælp til at forstå det danske samfund og arbejdsmarked. Det er frivillige, der rådgiver fattigdomsmigranterne.

Frivillig på julemarked
Hvert år driver frivillige medarbejdere i Kirkens Korshær en lille butik ved Tivolis julemarked, hvor der bliver solgt forskellige strikvarer, lys m.v.