Vi skal give en chance til

Tekst: Heiner Lützen Ank
 Foto: Kirkens Korshær Odense

- Kernen i vores faglige arbejde er det konstante forsøg på at se bort fra det, det kan gøre et menneske træls. Det, der er i centrum her hos os, er altså forsøget på at se mennesket bag alle de andre lag, det har. 

Sådan siger Kaj Skjølstrup, leder af Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade i Odense, hvor brugergruppen hovedsagligt er hjemløse, psykisk sårbare, fattige og misbrugere.

Men alt dette, hvor meget det end fylder i brugerenes liv, gælder det altså om at se bag om, fortæller Kaj Skjølstrup: 

- Vores faglighed er i høj grad knyttet til de værdier, der ligger under hele Kirkens Korshærs arbejde. Respekten for det enkelte menneske er en bærende værdi for Kirkens Korshær, og det forsøger vi så i hverdagen at omsætte til en nænsomhed, hvor vi ikke skal være hurtige til at dømme det enkelte menneske.

Vi har andre vilkår
I sit arbejde for socialt udsatte i Odense har Kaj Skjølstrup tæt kontakt til politiet, kommunale sagsbehandlere, misbrugscenteret og sundhedsvæsenet. Aktører, Kaj Skjølstrup har respekt for, og som det er afgørende at have et godt forhold til - for sammen er man bedst og kan hjælpe mere. 

Alligevel har Kirkens Korshær en anden tilgang til de mennesker, der kommer på besøg i varmestuen, og som ofte også er i kontakt med de andre aktører samtidig:

- I Kirkens Korshær er vi privilegerede. De mennesker, der kommer hos os, kommer med en positiv forventning til os. Fordi de tror, vi vil dem det godt. Medarbejderne i det offentlige oplever tit det modsatte. Her møder brugerne op med en negativ forventning, og de ansatte skal gøre en ekstra indsats, før de bliver godtaget og accepteret. I Kirkens Korshær kommer man frivilligt, modsat kommunen, hvor man skal komme til samtale. Det er to helt forskellige vilkår, vi arbejder under. Det skal vi i Kirkens Korshær huske, så vi ikke bliver alt for selvfede.   

Skal kende grænsen
Når Kaj Skjølstrup fortæller om den faglighed, der ligger bag arbejdet i varmestuen i Nørregade, og som kan genkendes i varmestuer over hele landet, lyder det besnærende. For et syn på mennesker, der foreskriver, at de skal have en chance til, og at de, som konsekvens af dette, opfører sig som gode mennesker, lyder fantastisk.

Men, siger Kaj Skjølstrup, hvor vigtigt det end er at arbejde ud fra dette syn på mennesker, så er der også en grænse:

- Det her er jo et ideal. Et ideal, som vi i den grad forsøger at lægge til grund for vores arbejde. Men der er naturligvis situationer, hvor vi ikke kan rumme et andet menneske. 

I sådanne situationer husker Kaj Skjølstrup på nogle ord af teolog, forfatter og sygehuspræst Preben Kok:

- Der er ting, vi har ansvar for, og der er ting, vi ikke har ansvar for. De ting, Gud har ansvar for, dem skal vi ikke påtage os. Det er således kun Gud, der kan rumme alle. Det kan vi ikke. 

Det daglige frirum
Fagligheden i Kirkens Korshær kommer til udtryk på forskellige måder, alt efter om det er et herberg, hvor metoden er mere udførligt beskrevet, eller en varmestue, hvor medarbejderne kan improvisere lidt mere. Det understreger Michael Wulff, der er chefkonsulent i Kirkens Korshær og bl.a. arbejder med organisationsudvikling. 

Ser man på fagligheden i varmestuerne og i familiearbejdet over hele landet, så kan han let genkende det, Kaj Skjølstrup fortæller fra Odense:

- Fagligheden er bygget op over at skabe et frirum for de mennesker, der opsøger Kirkens Korshær, at skabe noget andet end det, de møder andre steder. 

Ligesom Kaj Skjølstrup vil Michael Wulff ikke betegne Kirkens Korshærs faglighed i modsætning til det, brugerne møder andre steder:

- Nej, Kirkens Korshærs faglige metode er ikke i opposition til det, der bliver praktiseret andre steder. Den har selvstændig værdi. Andre steder, f.eks. i kommunalt regi, bliver mennesker som udgangspunkt behandlet, som om de er ens. Det er et mål hos Kirkens Korshær at se den enkelte. 

Et kærligt puf
Respekten for den enkelte er også ifølge Michael Wulff afgørende. Men et fokus, der kan føre til noget andet:

- En del af fagligheden er at skabe netværk og relationer. Det kan være i varmestuen eller i familienetværket, men kan f.eks. også være et samarbejde med kommunen. 

Ligesom fokus på den enkelte kan føre til fællesskab, kan det faglige ønske om ikke at ville forandre brugerne blive til begyndelse på ændringer i deres liv:

- Nogle steder har man det begreb, der hedder det kærlige puf. Hvis brugerne beder om det, kan de få hjælp, f.eks. i form af den fremskudte sagsbehandling, der finder sted i varmestuen. Der er altså ikke et krav om forandring, men hvis brugerne ønsker det, så er der plads til det. 

Michael Wulff har talt med mange medarbejdere igennem tiden, og han er ikke i tvivl om, at der hersker en stor faglig stolthed blandt Kirkens Korshærs medarbejdere:

- Arbejdet giver stolthed og identitet, og i sidst ende er et afgørende element, at arbejdet hviler på ønsket om at give brugerne en chance til. Det er meget vigtigt for medarbejderne.