Skammen spænder ben for fattige mennesker

Følelsen af, hvordan andre mennesker ser på dig, når du er fattig, er ens fra Indien til Norge. En følelse af skam. Fattigdom har altså ikke kun materielle konsekvenser men også sociale og følelsesmæssige. 

Norske forskere har undersøgt, hvordan fattige mennesker i Indien, Uganda, Kina, USA og Norge tænker og føler om deres situation, og er kommet frem til, at følelsen af skam går igen. Uanset hvilket land og hvilken kultur man kommer fra.

Vi kan nok føje Danmark til den liste også, for det er noget, som Kirkens Korshær kan genkende. 

- Vi ser elementer af skam over fattigdom i vores arbejde i Kirkens Korshær Aarhus. Det er sjældent direkte udtalt, men folder sig oftest ud i den isolation og ensomhed, der rammer vores brugere - fra venner, familier og det resterende samfund. En isolation og ensomhed, der givetvis ofte er et resultat af skyld- og skamfølelser over deres situation generelt. 

Der er ingen tvivl om, at samfundets øgede pres på den enkelte til at lykkedes med uddannelse, job og tilværelsen generelt samtidig giver en øget fornemmelse af selv at være skyld i egen ulykke. Det kan så yderligere resultere i en skamfølelse for dem, der ikke selv synes, de lykkedes 'godt nok' i livet. Det være sig skam over fattigdom, misbrug, psykisk sygdom, brudte familierelationer, mistet arbejde eller lignende. 

Det kan komme til udtryk på forskellig vis. I dagligdagen i varmestuerne i Aarhus oplever vi det både gennem udadvendt aggression og indadvendt 'usynlighed'. Det første kan være rettet mod andre brugere, medarbejdere eller ting og sager. Det andet ser vi udtrykt i tristhed, stilhed, apati, ensomhed og opgivenhed. Sådan siger korshærsleder i Aarhus, Niels Bjørnø.

Og hvorfor er det da så vigtigt med den skam? Bl.a. fordi:

- Føler du skam, så ønsker du at være usynlig for andre. På den måde forsvinder også din evne til at gøre noget ved den fattigdom, du er ramt af, forklarer Ivar Lødemel, der er en del af den forskergruppe, der har lavet undersøgelsen.

Læs hele den norske artikel her.