Regeringens finanslov kan koste Kirkens Korshær millioner

I sit finanslovsforslag for 2018 lægger regeringen op til at droppe momskompensationen til almennyttige, frivillige foreninger – og altså også Kirkens Korshær. Hvis forslaget gennemføres som fremsat i næste års nationale budget, vil det belaste Kirkens Korshærs sociale arbejde i størrelsesordenen over 4 millioner kroner (2016-regnskab). Helt urimeligt, lyder det fra Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær.

Fritagelsen for at betale købsmoms, altså moms af indkøb, er over 4 millioner kroner værd for Kirkens Korshær. Samlet set løber ordningen op i 155 millioner kroner for en række frivillige foreninger. Penge, som regeringen ifølge forslaget i stedet vil føre over til styrkelse af skat.

Uden at uddybe hvordan, skriver Regeringen blot som begrundelse, at man mener, at der ”er sket en utilsigtet glidning væk fra ordningens oprindelige formål”.

- Det er afsindigt mange penge, regeringen med et snuptag vil fjerne fra os og resten af det frivillige Danmark. Det vil få mærkbare følger i det sociale arbejde. Regeringen ønsker at lave aftaler med frivillige foreninger om at løse sociale opgaver. Derfor giver det ingen mening, at politikerne på den ene side giver os flere og flere opgaver og så på den anden side drastisk forringer vores muligheder for at udføre dem, siger Helle Christiansen og forklarer:

- Vi har jo budgetteret med pengene, fordi vi får kompensationen bagud. Vi bruger vores midler til at sørge for helt basale ting for samfundets udsatte. Det er mennesker, der kæmper med misbrug, fysisk og psykisk sygdom, arbejdsløshed, mistrivsel. Det er fattige børnefamilier, ældre og unge. Det er mennesker, der trænger til mad, bad, støtte og omsorg. Det er simpelthen helt urimeligt at spare basale tilbud til mennesker, der i forvejen intet har, siger hun.

Ordningen med delvis fritagelse for købsmoms for frivillige foreninger blev indført i 2007 af VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti. Forhandlingerne om næste års finanslov forventes færdig sent på efteråret