Nødherberg i Fredericia?

Antallet af hjemløse i Fredericia er på to år steget med hele 78%. Derfor glæder det os, at et nyt social- og beskæftigelsesudvalg i byen nu overvejer at etablere et nødherberg, så ingen skal overnatte ude i kulden. 

Ét forslag går på at lade en organisation med kendskab til udfordringerne for brugergruppen have medansvar for driften. Og her kommer Kirkens Korshær ind i billedet. I den forbindelse fortæller den lokale korshærsleder, Bjarne Dahlmann:

 - Det optimale for potentielle brugere af et nødherberg ville være, hvis det blev koblet sammen med et permanent tilbud, som en natvarmestue og/eller et midlertidig botilbud for hjemløse og borgere på herberg. Et sådant nødherberg ville betyde at borgere, der i dag sover på gaden, vil kunne få tag over hovedet om natten. Vi er glade for opmærksomheden på det akutte problem, men også at der er en interesse for at finde mere permanente løsninger. Vi ser det som meget positivt, at der peges på et samarbejde med organisationer som Kirkens Korshær.

Artiklen om det mulige nødherberg, som blev bragt af fyens.dk, kan læses her: http://bit.ly/2DMGlR1