Hvordan får vi fællesskabet tilbage?

- I de 30 år, jeg har været en del af og arbejdet for det danske velfærdssamfund, har jeg kunnet følge en uheldig udvikling: Danmark er blevet et samfund, som ikke længere formår at give de dårligst stillede den støtte, der gør, at de kan udvikle sig og blive en del af fællesskabet.

Sådan indleder Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, sit indlæg i Ugebrevet Mandag Morgen.

Aarup gennemgår i sit indlæg grundlaget for det danske velfærdssamfund samt nogle af de udfordringer, samfundet er udsat for i dag. Bl.a. mener han, at det er vigtigt, at muligheden for at indgå i og bidrage til fællesskabet er begrænset for de 20 procent af danskerne, der har det sværest.

- Mulighedslighed i fællesskabet forudsætter, at den enkelte bidrager med det, som han/hun kan. Men det indebærer omvendt også, at der skal ekstra fokus på netop dem, som har de største udfordringer. Det kræver en samfundsmæssig omlægning fra at tænke den offentlige sektor som en servicefabrik med borgerne som kunder i butikken til at give den ekstra indsats for netop de svagest stillede, skriver Knud Aarup i Ugebrevet Mandag Morgen.

Læs hele indlægget her.