Hjemløshed er en del af byens rum

Hjemløsheden syner nu ikke længere på det øde Frederiks Torv i Aalborg centrum, men har flyttet sig til andre steder i byen. Hjemløse og udsatte mennesker sender ikke mange mails med klager og er derfor forholdsvis nemme at få til at flytte sig videre. Det med at flytte videre er noget, hjemløsheden er dygtig til. Ikke nødvendigvis til noget bedre, men i hvert fald for en stund væk fra dér, hvor den var uønsket og til besvær.

I Kirkens Korshær møder vi fortsat hjemløsheden hver eneste dag. Den er her stadig i al sin tydelighed, den er steget markant de senere år, og den lader ikke til at flytte ud af byen lige foreløbig. 

Hjemløshed er ikke et individuelt moralsk problem, den er et samfundsproblem, der vedrører dig og mig og vores fælles ansvar for, at de mennesker, vi lever omkring og iblandt, ikke lider nød. Når det er blevet nødvendigt at straffe folk, der tigger og jage udsatte og hjemløse væk fra byens rum og pladser, så er det gået for vidt.

Det er aldrig det enkelte menneske, der er uværdigt. Men det er de vilkår og de livsomstændigheder, den hjemløse lever med, og det faktum, at vi som samfund har accepteret, at mennesker er nødsaget til at leve på den måde – det er dét, der er uværdigt.

At der nu arbejdes på at finde midler i kommunens budget til etablering af hellesteder for hjemløse og andre socialt udsatte mennesker, der opholder sig i byens rum, er positivt og kærkomment. Det kan forhåbentlig give et frirum og en snert af ro i et i forvejen kaotisk liv. Stigningen i antallet af hjemløse, misbrugere og udsatte mennesker, der opholder sig på byens pladser, har eksisteret i de andre store byer i mange år, og i Odense er det en bevidst strategi, at der i forbindelse med byfornyelser etableres steder, hvor hjemløse kan opholde sig uden at blive jaget væk.

Vi har i Aalborg alletiders mulighed for at være på forkant med etablering af hellesteder, fordi det trods alt kun er de seneste par år, at fænomenet for alvor er eskaleret, og fordi der er en bred enighed i Aalborg om, at vi har en fælles opgave på tværs af kommunale og frivillige aktører med at forbedre vilkårene for udsatte mennesker. Vi har muligheden for at finde værdige og konstruktive løsninger til gavn for alle de mennesker, der bor og opholder sig i byen, men det kræver nogle prioriteringer af byens rum og pladser. Både de nuværende og de, der er under etablering. 

Jonas Jakobsen
Korshærsleder i Aalborg

Indlægget blev bragt i Nordjyske Stiftstidende den 27. september 2017