Godt, men ikke godt nok

Regeringens nye handlingsplan for at bekæmpe hjemløshed har mange gode takter. Først og fremmest er det vigtigt med politisk fokus på et komplekst problem, lyder det fra Kirkens Korshær.

Helle Christiansen er chef for Kirkens Korshær, der driver varmestuer, herberger, natcaféer og skurbyer og hyttebyer rundt omkring i Danmark. Her møder Kirkens Korshær mennesker, der slås med hjemløshed hver dag.

- Handlingsplanen er et godt bud på, hvad der skal til for at hjælpe folk ud af hjemløshed. Men jeg frygter, at indsatsen er for lille. Vi taler om mennesker, der oven i hjemløshed også er presset af psykisk sygdom, misbrug og dårlig økonomi. Fokusområderne er rigtige, men der er afsat alt for få midler, og jeg kunne godt drømme om, at der var lagt et endnu tættere samarbejde med sundhedsvæsnet ind, siger hun.

Helle Christiansen kender til flere eksempler, hvor brugere, der stadig er syge og plejekrævende, bliver udskrevet til en af Kirkens Korshærs tilbud. 
 
- Vi står alt for ofte i ulykkelige situationer med både fysisk og psykisk syge og stærkt plejekrævende mennesker, som burde blive behandlet og hjulpet i sundhedsvæsenet. For de mennesker er hjemløshed kun et blandt mange svære problemer. De mennesker er de allermest udsatte - og dem tager handlingsplanen ikke højde for, siger hun. 
 
Korshærschefen har dog generelt roser til regeringens forslag og bakker fuldt ud op om ambitionerne om at komme hjemløshed til livs i Danmark.

- Ingen skal sove på gaden i Danmark siger vi i Kirkens Korshær. Det glæder mig at regeringen er enige, og jeg ser derfor også frem til, at vi kan komme til at spille en rolle i at få udmøntet nogle af initiativerne i planen. Vi har masser af erfaringer med skurbyer og hyttebyer, hvor der er støtte til at være i sin bolig og fællesskab at deltage i, ligesom vi også har masser at byde ind med, når det gælder herberger. Billige boliger og vedvarende støtte til at en bolig også kan blive et hjem, er vigtige forudsætninger for, at mennesker kan komme godt ud af hjemløshed.
 
Pengene kommer det forkerte sted fra
Helle Christiansen peger på, at finansieringen af regeringens plan er både kortsigtet og urimelig.

- Satspuljemidlerne kommer fra de svageste i dette samfund, nemlig medmennesker på overførselsindkomst. Samtidig udmøntes puljen i projekter. Det er en dårlig løsning for vores samfund og ikke mindst for den her gruppe af borgere. De har brug for faste, vedvarende indsatser - ikke disse midlertidige løsninger, der kan forsvinde med de politiske vinde, siger hun og tilføjer:
 
- Derfor håber jeg også, at kommunerne og staten vil gøre brug af os i kirkens korshær. Vi har over 100 års erfaring med at hjælpe mennesker ud af hjemløshed og kender den komplekse virkelighed, der ligger bag, slutter hun.
 
Regeringen har afsat 250 mio. kroner til planen fra satspuljen 2018. 

Foto: Massimo Fiorentino