Et samfund af vindere og tabere

Der er blevet flere fattige, uligheden er stigende, og børnene af de ulige og fattige borgere i Danmark får sværere og sværere ved at bryde den sociale arv. Faktisk er den sociale mobilitet gået i stå, mener Ugebrevet Mandag Morgen, der kalder det  "en særdeles giftig cocktail".

- Underklassens børn følger i stigende grad i deres forældres fodspor. Selv de dummeste børn i middelklassen ender groft sagt med at få en videregående uddannelse, mens en stor gruppe af børn i underklassen fortsat har svært ved at få en ungdomsuddannelse. Og den sociale mobilitet for alle indkomstgrupper i samfundet er blevet mindre gennem de seneste 30 år.

Indlægget er en del af et tema om ulighed i Ugebrevet. Et vigtigt tema:

- Danmark risikerer at blive delt op i et samfund af vindere og tabere. Det er svært at få øje på realiseringen af det, statsministeren gang på gang siger om, at vi skal have alle med.

Læs indlægget her.