De unge er sårbare på gaden

Tekst: Martha Madsen
Foto: Massimo Fiorentino

Der er kommet en ny gruppe til på gaden. Antallet af hjemløse på mellem 18 og 24 år er fordoblet siden 2009, da der første gang blev talt. Det viser den seneste hjemløsetælling, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har lavet.

- De er ikke sådan lige at putte i en bolig. Men løsningen er heller ikke varmestuen, siger Niels Bjørnø, korshærsleder i Aarhus, der har den højeste andel af unge hjemløse af alle danske byer. Her er det nemlig 50 procent af alle de hjemløse, der er unge, hvorimod andelen i København ”kun” er 28 procent.

De unge, der kommer på Kirkens Korshærs væresteder, er ikke ressourcestærke. Mange har måske omsorgssvigt og anbringelse bag sig. De mangler den familie, der skal lære dem at betale regninger, gå ned med skraldet og ikke holde naboen vågen hele natten med høj musik. De er alene.

- De unge søger fællesskabet, men varmestuen er ikke god for dem . Så lærer de bare de gamles uvaner, siger Niels Bjørnø.

Selvom de unge kan have de samme problemer som de ældre hjemløse – misbrug og psykisk sygdom – så skal man huske, at de stadig er i gang med at blive voksne. 

- De unge er sårbare i det hårde miljø, der kan være på gaden, siger Patrycja Wyszomirska, afdelingsleder på Kirkens Korshærs herberg Hillerødgade i København.

Et sted for de unge
Patrycja Wyszomirska og Niels Bjørnø er enige om, at de mest udsatte unge vil have bedre af væresteder og botilbud, der kun er for deres aldersgruppe. Steder, hvor de kan få en støtte og en omsorg, der er rettet mod netop dem – og ikke de mere ressourcestærke unge eller de mere hærdede ældre. Væresteder, der kan supplere princippet om housing first – først bolig, siden støtte til at løse andre problemer – så de unge får den al den opbakning, hjælp og rådgivning, som de har brug for, hvis de aldrig har oplevet en ”normal” boligsituation før.

Og så skal der naturligvis skaffes boliger, som de unge har råd til. 

- På Hillerødgade har vi pladser til unge, men der er ofte flere unge hjemløse, end der er pladser på herberget, fortæller Patrycja Wyszomirska.

I Aarhus er Niels Bjørnø i dialog med kommunen og andre organisationer om at oprette tilbud til unge hjemløse.

*VIVE-rapport Hjemløshed i Danmark 2017, National kortlægning

 

ANTAL HJEMLØSE

Der er blevet talt hjemløse siden 2009, hvor der blev registreret 4998 hjemløse mennesker i Danmark. Ved seneste tælling i 2017 var tallet 6635.

Antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år var i 2009 633. I 2017 var tallet 1278. Det viser den seneste hjemløsetælling, som kan læses her.