300 millioner til socialt udsatte

Der er fokus på socialt udsatte i alle aldre med fordelingen af omkring 300 millioner satspuljekroner. Det skriver Altinget.

Partierne bag satspuljeaftalen har fordelt 184 millioner kroner til indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og omkring 120 millioner kroner til socialt udsatte voksne.

Der er bl.a. sat penge af til bostøtte og efterværn, der skal hjælpe borgeren med at blive i egen bolig, i job eller uddannelse.

Læs hele artiklen og fordelingen af pengene her.

- Kirkens Korshær har stor erfaring med at støtte mennesker i at komme i egen bolig, og på den baggrund ved vi, at det er en langsigtet, vedholdende og tålmodig indsats, som skal til, hvis mennesker i hjemløshed skal flytte i bolig og blive glad for at bo dér. Satspuljemidlerne genereres af nedsat regulering af overførselsindkomster, så vi håber, at de mange penge ikke bliver brugt til rapporter, men til direkte og konkret at gavne mennesker, som har stort behov for støtte til en bedre tilværelse.  Kirkens Korshærs bidrager gerne med vores viden og erfaring, udtaler chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen.